kontakt

tel.č.:
031/78 78 376

adresa:
Veľké Uľany
Hlavná 960
925 22

Martin Blšťák
miesto podnikania:
Budovateľská 1118/20
Veľké Úľany 925 22
ičo-37230468,obvodný úrad Galanta 202-17258